1 min read

Consul

de androgyniteit van de Verlichte mens
Consul

communisme een totaal materialistische ethiek
de mens is uit zijn oorsprong gevallen, enkel
aanwezig in de stoffelijke wereld op zoek naar
de weg terug in de diepe goddelijke wereld

absolute gelijkwaardigheid tussen man en vrouw
de androgyniteit van de Verlichte mens
evenwichtig in mannelijke en vrouwelijke energie
als je probeert iets te bereiken voor jezelf

de geboorte van Jezus verliep via het oor van Maria
het heilige woord gesproken geeft de klankbeelden
samenleven en respect voor de andermans meningen
verdraagzaamheid van de geschapen materiële wereld