1 min read

Verven

Mentale aandacht voor gelijkgezinden en alles daar buiten wordt genegeerd.
Verven

Zolang je nog in de wereld van gedachten zit, zit je per definitie in een bubble. In het gunstigste geval tref je dan mensen met gelijkgestemde gedachten.

Wie niet als gelijkgezinde wordt herkend, krijgt doorgaans geen aandacht.

Aandacht voor de aandacht haalt je weg uit de wereld van polariteiten. Door je zelf uit die wereld weg te halen leer je zien dat het je genetische aanleg, verleden, onverwerkte emoties, enzovoorts zijn welke je in de wereld van de polariteiten gevangen houden.

Levensbeschouwelijke groeperingen bouwen zich doorgaans op. Mentale aandacht voor gelijkgezinden en alles daar buiten wordt genegeerd. De zaak wordt pas interessant als je je aandacht op de aandacht zelf richt. Dan leert een (outsider) mens zijn intuïtieve vermogens kennen. Deze behoren tot geen enkele levensbeschouwelijke richting.